English

Кредитекс

Creditex

Първото небанково дружество за бизнес–ипотечни кредити у нас, което работи в партньорство с „TBI България” — най–голямата небанкова финансова група.

PR програмата за Creditex включва позициониране, корпоративни комуникиции, speaking & networking opportunities, проучвания и връзки с настоящи клиенти, комуникации със служителите, възки с националните и регионални бизнес медии, както и идеи за подходяща кауза.

Creditex е първият клиент на Veritas PR.

Назад

Другите за нас

„Бих искала да благодаря на Верислава Бенова за добрата ни съвместна работа през годините – за своевременно предоставената информация и осъществените контакти, за разбирането към потребностите на медиите и техния фокус. Впечатлена съм и от начина, по който тя и нейният екип във Veritas PR общуват с медиите и разчупват традиционната рамка на подобен род комуникации. Убедена съм, че тази практика ще се съхрани и в бъдеще.”

Румяна Русева
Business Week