English

TBI Asset Management (TBIAM)

TBI Asset Management (TBIAM)

Най–голямото дружество за професионално управление на инвестиции у нас. Част от TBI Холдинг, който управлява спестяванията на домакинства и институции в 8 страни за над 400 млн. евро.

Близо едногодишната PR програма за TBIAM включваше изграждане и позициониране на марката, корпоративни комуникации, speaking & networking opportunities и комуникации с националните и регионални бизнес медии.

Назад

Другите за нас

„Бих искала да благодаря на Верислава Бенова за добрата ни съвместна работа през годините – за своевременно предоставената информация и осъществените контакти, за разбирането към потребностите на медиите и техния фокус. Впечатлена съм и от начина, по който тя и нейният екип във Veritas PR общуват с медиите и разчупват традиционната рамка на подобен род комуникации. Убедена съм, че тази практика ще се съхрани и в бъдеще.”

Румяна Русева
Business Week