English

Immofinance

Sofia Dental Meeting

Най-мащабният дентален форум в Източна Европа, който се провежда от 2008 г. в София. До момента над 1800 практикуващи стоматолози са се обучавали на Sofia Dental Meeting, чрез практически курсове, клинични демонстрации и трансмисии на живо от специализирани клиники.

PR програмата на Sofia Dental Meeting включва позициониране, изработване на основни послания и разработване и реализиране на стратегия за връзки с националните и регионални медии. Проектът се осъществява 3 поредни години.

Назад

Другите за нас

„Бих искала да благодаря на Верислава Бенова за добрата ни съвместна работа през годините – за своевременно предоставената информация и осъществените контакти, за разбирането към потребностите на медиите и техния фокус. Впечатлена съм и от начина, по който тя и нейният екип във Veritas PR общуват с медиите и разчупват традиционната рамка на подобен род комуникации. Убедена съм, че тази практика ще се съхрани и в бъдеще.”

Румяна Русева
Business Week