English

HONDA

„БУЛТРАКО” АД е официален вносител на HONDA за България.

За „БУЛТРАКО” АД проведохме проучване „Мистериозен купувач” във всички офиси на компанията в гр. София и в страната. На базата на резултатите от проучването разработихме и проведохме обучение на служителите за подобряване на професионалната комуникация и връзките с клиенти. Част от застъпените теми бяха: комуникация по телефон, e-mail, „на живо”, бизнес етикет, професионално облекло, типове клиенти. Обучението включваше дискусии, практически упражнения и тестове. След приключването му бяха използвани методи за оценка на ефективността. Участниците го оцениха като много полезно.

Назад

Другите за нас

„Бих искала да благодаря на Верислава Бенова за добрата ни съвместна работа през годините – за своевременно предоставената информация и осъществените контакти, за разбирането към потребностите на медиите и техния фокус. Впечатлена съм и от начина, по който тя и нейният екип във Veritas PR общуват с медиите и разчупват традиционната рамка на подобен род комуникации. Убедена съм, че тази практика ще се съхрани и в бъдеще.”

Румяна Русева
Business Week