English

За нас

Veritas PR е консултантска агенция за маркетингов PR.

Работим за компании, които се стремят чрез продуктите и услугите си да направят живота на своите служители, клиенти и партньори по–интересен и по–добър.

Прилагаме международните стандарти по PR на българския пазар.

Екипът ни има близо 10–годишен опит в комуникациите на над 40 чуждестранни и български компании от частния и публичния сектор.

От януари 2010 г. сме ексклузивен партньор на една от водещите агенции за дизайн и experience marketing във Великобритания, CADADESIGN GROUP (www.cada.co.uk).

Veritas PR е бенефициент по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“, съгласно процедурата „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020 г. Общата стойност на проекта е 7282лв, от които 6189.70 лв. от Европейски фонд за регионално развитие, и 1092.30 лв. – национално финансиране. Начална и крайна дата на изпълнение на проекта: 30 септември 2020 г. – 31 декември 2020 г.

Другите за нас

„Бих искала да благодаря на Верислава Бенова за добрата ни съвместна работа през годините – за своевременно предоставената информация и осъществените контакти, за разбирането към потребностите на медиите и техния фокус. Впечатлена съм и от начина, по който тя и нейният екип във Veritas PR общуват с медиите и разчупват традиционната рамка на подобен род комуникации. Убедена съм, че тази практика ще се съхрани и в бъдеще.”

Румяна Русева
Business Week