English

Кауза


Пътят към благосъстоянието минава през повече лична свобода, предприемчивост и отговорност, съчетани с по-малко данъци и бюрократични пречки. Това е едно от основните разбирания на Института за пазарна икономика (ИПИ) у нас, което ние във Veritas PR изцяло споделяме.

Затова подкрепихме международната конференция на ИПИ на тема „Икономика, капитализъм и щастие”.

Това е само малка част от инициативите за подпомагане и развиване на свободата за правене на бизнес, с които с радост се идентифицираме като агенция.

Другите за нас

„Бих искала да благодаря на Верислава Бенова за добрата ни съвместна работа през годините – за своевременно предоставената информация и осъществените контакти, за разбирането към потребностите на медиите и техния фокус. Впечатлена съм и от начина, по който тя и нейният екип във Veritas PR общуват с медиите и разчупват традиционната рамка на подобен род комуникации. Убедена съм, че тази практика ще се съхрани и в бъдеще.”

Румяна Русева
Business Week