English

Помощна информация

Визуален дизайн

Сайтът на Veritas PR използва CSS за визуално разположение и изглед:

Връзки

Илюстрации

Съкращения и акроними

Достъпност

Браузърите, за които е проектиран сайтът на Veritas PR, поддържат зареждане на определени страници чрез натискане на комбинация от функционален клавиш с клавиш за достъп, дефиниран на Уеб сайта.

За сайта на Veritas PR са дефинирани следните клавиши за достъп:

Помощ

Юридическа информация

Начална страница

Помощ от нас

Ако имате въпроси или коментари относно достъпността на сайта, можете да ни пишете на адрес: accessibility@bsh.bg.

Софтуер

Браузъри

Уеб сайтът на Veritas PR е проектиран за следните браузъри:

Необходимо е да активирате следните възможности на браузъра, който използвате:

Възможно е да се наложи да ги включите от менюто „Preferences” на браузъра, който използвате.

Приложения

За да можете коректно да възпроизведете цялата информация, съдържаща се в сайта на Veritas PR, не се нуждаете от инсталирането на допълнителен софтуер.

Другите за нас

„Бих искала да благодаря на Верислава Бенова за добрата ни съвместна работа през годините – за своевременно предоставената информация и осъществените контакти, за разбирането към потребностите на медиите и техния фокус. Впечатлена съм и от начина, по който тя и нейният екип във Veritas PR общуват с медиите и разчупват традиционната рамка на подобен род комуникации. Убедена съм, че тази практика ще се съхрани и в бъдеще.”

Румяна Русева
Business Week