English

Юридическа информация

Авторски права

Съдържанието, илюстрациите и елементите от дизайна на този уебсайт са собственост на Veritas PR и са защитени от закона за авторското право и сродните му права.

Публикуваната информация е само за лично ползване и не може да бъде разпространявана, копирана, публикувана, предавана, препредавана, излъчвана или архивирана без изричното съгласие на Veritas PR.

Veritas PR запазва правото си да предприеме всички предвидени от закона мерки в случай на нерегламентирано използване на части, дизайн или текстове от този уебсайт.

Поверителност на информацията

Veritas PR гарантира, че няма да разкрива никаква лична информация, предоставена от посетителите на този сайт по време на неговото ползване, без предварително разрешение, с изключение на случаите на задължителна законова процедура или за да защити правата си.

Условия за ползване

Сайтът на Veritas PR има за цел да предостави актуална информация за компанията и нейните услуги. Съдържанието, публикувано на сайта, както и неговите елементи и дизайн са собственост на Veritas PR и са само за лично ползване.

Копиране, публикуване, разпространение, предаване, препредаване, излъчване или архивиране на информация от уебсайта в оригиналния й вид за извършване на търговска или обществена дейност може да се извършва само след изрично писмено съгласие от Veritas PR и при изричното упоменаване на този уебсайт.

Другите за нас

„Бих искала да благодаря на Верислава Бенова за добрата ни съвместна работа през годините – за своевременно предоставената информация и осъществените контакти, за разбирането към потребностите на медиите и техния фокус. Впечатлена съм и от начина, по който тя и нейният екип във Veritas PR общуват с медиите и разчупват традиционната рамка на подобен род комуникации. Убедена съм, че тази практика ще се съхрани и в бъдеще.”

Румяна Русева
Business Week