English

Евромаркет Груп

Euromarket Group

Най–голямата компания за строителна и индустриална техника у нас, с над 5000 клиенти от всички сфери на икономиката. Създадена преди 15 години, с дъщерни дружества в Украйна, Сърбия, Хърватия, Словения и Македония. Автор на инициативата „Вечните сгради на България”, в която частният и публичният сектор събират средства за възстановяване на историческото ни наследство.

PR програмата за Euromarket Group включва позициониране, обучения за по–добра комуникация с медиите, връзки с общности (общини, клиенти, партньори), корпоративна социална отговорност, комуникация със служителите и връзки с националните бизнес медии.

Назад

Другите за нас

„Бих искала да благодаря на Верислава Бенова за добрата ни съвместна работа през годините – за своевременно предоставената информация и осъществените контакти, за разбирането към потребностите на медиите и техния фокус. Впечатлена съм и от начина, по който тя и нейният екип във Veritas PR общуват с медиите и разчупват традиционната рамка на подобен род комуникации. Убедена съм, че тази практика ще се съхрани и в бъдеще.”

Румяна Русева
Business Week