English

Interoute

Interoute

Телекомуникациионна компания от ново поколение, собственик на най–голямата мрежа за пренос на глас и данни в Европа. Клиенти на Interoute са над 14 000 фирми от Европа, Северна Америка и Азия. В поддържаните от компанията инфо центрове всеки ден стават е–сделки за 1 милиард евро.

PR програмата за Interoute включва позициониране, изграждане на връзки с потенциални клиенти, връзки с лидери на мнение, комуникация с националните бизнес и IT медии.

Назад

Другите за нас

„Бих искала да благодаря на Верислава Бенова за добрата ни съвместна работа през годините – за своевременно предоставената информация и осъществените контакти, за разбирането към потребностите на медиите и техния фокус. Впечатлена съм и от начина, по който тя и нейният екип във Veritas PR общуват с медиите и разчупват традиционната рамка на подобен род комуникации. Убедена съм, че тази практика ще се съхрани и в бъдеще.”

Румяна Русева
Business Week