English

Call Point New Europe

TELUS International

Една от най-големите независими аутсорсинг компании в Източна Европа с офиси в България и Румъния. 95% от клиентите й са от Западна Европа. Те се обслужват на над 16 езика. Call Point специализира в пътуване и свободно време, търговия на дребно и онлайн търговия, финансови услуги и телекомуникации. Притежава сертификат за качество ISO 9001:2008.

PR програмата на Call Point New Europe включва позициониране, вътрешни комуникации, speaking & networking opportunities, връзки с националните медии.

Назад

Другите за нас

„Бих искала да благодаря на Верислава Бенова за добрата ни съвместна работа през годините – за своевременно предоставената информация и осъществените контакти, за разбирането към потребностите на медиите и техния фокус. Впечатлена съм и от начина, по който тя и нейният екип във Veritas PR общуват с медиите и разчупват традиционната рамка на подобен род комуникации. Убедена съм, че тази практика ще се съхрани и в бъдеще.”

Румяна Русева
Business Week