English

EuroPATC

EuroPATC

EuroPATC е европейски start-up с много награди.

За пускането на пазара на преносимо устройство за деца с аутизъм и техните семейства, наречено CAPPLO, ние разработихме PR стратегия, реализирахме програма за връзки с медиите и връзки със семействата на децата.

Събитието за представяне на CAPPLO, което организираме заедно с водещ телеком, привлече вниманието не само на медиите, но и на потенциални инвеститори и клиенти.

Назад

Другите за нас

„Бих искала да благодаря на Верислава Бенова за добрата ни съвместна работа през годините – за своевременно предоставената информация и осъществените контакти, за разбирането към потребностите на медиите и техния фокус. Впечатлена съм и от начина, по който тя и нейният екип във Veritas PR общуват с медиите и разчупват традиционната рамка на подобен род комуникации. Убедена съм, че тази практика ще се съхрани и в бъдеще.”

Румяна Русева
Business Week