English

UnitedMilkCompany

United Milk Company

Обединена млечна компания (ОМК) е лидерът на пазара на мляко и млечни продукти в България. Част е от холдинга за храни и напитки Vivartia Group.

За „ОМК“, от една страна, разработваме и прилагаме програми за предотвратяване на комуникационни кризи и управление на трудни въпроси.

От друга страна – програми за водещите продукти на „ОМК“.

Бяхме начело например на кампанията за предотвратяване на остеопорозата чрез повече консумация на мляко. Както и начело на положителната пиар кампания „Верея за повече здрави семейства“ – с интензивни връзки с медиите и с лидери на мнение от различни общности. Да поддържаш интереса към „марка на любовта“ е също толкова предизвикателно колкото да изградиш нов бранд от нулата.

Назад

Другите за нас

„Бих искала да благодаря на Верислава Бенова за добрата ни съвместна работа през годините – за своевременно предоставената информация и осъществените контакти, за разбирането към потребностите на медиите и техния фокус. Впечатлена съм и от начина, по който тя и нейният екип във Veritas PR общуват с медиите и разчупват традиционната рамка на подобен род комуникации. Убедена съм, че тази практика ще се съхрани и в бъдеще.”

Румяна Русева
Business Week