English

UNFPA

UNFPA in Eastern Europe and Central Asia

Фонда на ООН за население (UNFPA) е международна организация, която “предоставя още възможности на жени и млади хора да водят здравословен и продуктивен начин на живот”.

За UNFPA в Източна Европа и Централна Азия трябваше да направим текстове и дизайн на „визулно атрактивна и лесна за четене“ книжка, която да въздейства на влиятелни личности в областта на развитието на младите хора по света.

Предизвикателството? Почти никакви изходни визии и над 200 страници описания на проекти в 4 държави от Европа и Азия. За половин месец постигнахме целта.

UNFPA в Източна Европа и Централна Азия представиха книжката на най-влиятелния международен форум на лидери на мнение.

Назад

Другите за нас

„Бих искала да благодаря на Верислава Бенова за добрата ни съвместна работа през годините – за своевременно предоставената информация и осъществените контакти, за разбирането към потребностите на медиите и техния фокус. Впечатлена съм и от начина, по който тя и нейният екип във Veritas PR общуват с медиите и разчупват традиционната рамка на подобен род комуникации. Убедена съм, че тази практика ще се съхрани и в бъдеще.”

Румяна Русева
Business Week