English

TetracomInteraciveSolutions

Tetracom Interacive Solutions

„Тетраком“ е софтуерна компания, която предоставя на големи международни организации услуги за управление на съдържанието и управление на връзките с клиентите.

Разработихме обстойна маркетингова стратегия и план за пускането на пазара на нов продукт за мониторинг на уеб сайтове и социални мрежи на 4 езика. Стратегията ни помогна на „Тетраком“ да получи допълнително финансиране от ЕС.

Назад

Другите за нас

„Бих искала да благодаря на Верислава Бенова за добрата ни съвместна работа през годините – за своевременно предоставената информация и осъществените контакти, за разбирането към потребностите на медиите и техния фокус. Впечатлена съм и от начина, по който тя и нейният екип във Veritas PR общуват с медиите и разчупват традиционната рамка на подобен род комуникации. Убедена съм, че тази практика ще се съхрани и в бъдеще.”

Румяна Русева
Business Week