English

FEBAAlumni

FEBA Alumni

FEBA Alumni е сдружение на завършилите Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“– най-старата институция за висше образование в България и една от най-авторитетните.

PR стратегията ни целеше да направи Сдружението на завършилите Стопанския факултет по-известно сред студентите и да изгради информираност за ползите от alumni културата. Разработвахме и реализирахме в продължение на 4 години инициативи за завършилите студенти, програми за networking и препоръки, и за връзки с медиите. Актуализирането на контактите на завършилите Стопанския факултет отбеляза сериозен ръст още в първите 6 месеца от работата ни по пиар стратегията на Сдружението.

Назад

Другите за нас

„Бих искала да благодаря на Верислава Бенова за добрата ни съвместна работа през годините – за своевременно предоставената информация и осъществените контакти, за разбирането към потребностите на медиите и техния фокус. Впечатлена съм и от начина, по който тя и нейният екип във Veritas PR общуват с медиите и разчупват традиционната рамка на подобен род комуникации. Убедена съм, че тази практика ще се съхрани и в бъдеще.”

Румяна Русева
Business Week