English

UNDP

UNDP

Програмата на ООН за развитие работи в около 170 страни в света за намаляване на неравенствата и изкореняване на бедността.

Направихме индивидуално обучение на представителя на ПРООН в България. Изработване на послания, написване и изнасяне на реч, невербална комуникация - само част от елементите на това обучение. След като клиентът изнесе своята реч на форум за образованието, хората я поздравиха и изразиха лично своята признателност. Добрата реч не е запазена територия само на политиците, нали?

Назад

Другите за нас

„Бих искала да благодаря на Верислава Бенова за добрата ни съвместна работа през годините – за своевременно предоставената информация и осъществените контакти, за разбирането към потребностите на медиите и техния фокус. Впечатлена съм и от начина, по който тя и нейният екип във Veritas PR общуват с медиите и разчупват традиционната рамка на подобен род комуникации. Убедена съм, че тази практика ще се съхрани и в бъдеще.”

Румяна Русева
Business Week