English

VERUM

Verum Health Manager

„Верум здравен мениджър“ е модерна компания за административно и информационно обслужване в здравеопазването.

Работи в партньорство с „Първа детска консултативна клиника“, „Поликлиника България“, „Институт по обща медицина“ и др. Проектите ни за „Верум“ и партньорите включват: комуникационна стратегия, план, послания, връзки с медии и общности (за платформата за е-здравеопазване Consento); дългосрочна програма за идентифициране с обществено значима кауза за ваксините под надслов „Защити хората, които обичаш“ (включително дигитална стратегия и структура на уебсайт и ФБ календар, проучвания за нагласата към ваксините, избор на „посланици“ на каузата, сценарии за видеа с лекари и семейства); вътрешни и външни комуникации за „Поликлиника България“, нов тип здравен център за цялото семейство, и др.

Назад

Другите за нас

„Бих искала да благодаря на Верислава Бенова за добрата ни съвместна работа през годините – за своевременно предоставената информация и осъществените контакти, за разбирането към потребностите на медиите и техния фокус. Впечатлена съм и от начина, по който тя и нейният екип във Veritas PR общуват с медиите и разчупват традиционната рамка на подобен род комуникации. Убедена съм, че тази практика ще се съхрани и в бъдеще.”

Румяна Русева
Business Week