English

SCALEFOCUS

SCALEFOCUS

Българска компания за ИТ консултантски услуги. Разработва софтуер за организации от Европейския съюз и Северна Америка. Подпомага техническата реализация на start-up проекти, разработва и модернизира приложения за уеб и мобилни телефони. PR програмата на ScaleFocus включва изработване на послания, copywriting, връзки с традиционните и дигитални медии, networking opportunities.

Назад

Другите за нас

„Бих искала да благодаря на Верислава Бенова за добрата ни съвместна работа през годините – за своевременно предоставената информация и осъществените контакти, за разбирането към потребностите на медиите и техния фокус. Впечатлена съм и от начина, по който тя и нейният екип във Veritas PR общуват с медиите и разчупват традиционната рамка на подобен род комуникации. Убедена съм, че тази практика ще се съхрани и в бъдеще.”

Румяна Русева
Business Week