English

АМЕТА ХОЛДИНГ

АМЕТА ХОЛДИНГ

Най-голямата американска инвестиция в земеделието и храните у нас. Осигурява 30% от производството на пилешко месо в страната. Клас А международен доставчик на KFC. Сред PR дейностите за Амета са позициониране, изработване на послания, връзки с общности, връзки с медиите и комуникация на неудобни въпроси (issues management).

Назад

Другите за нас

„Бих искала да благодаря на Верислава Бенова за добрата ни съвместна работа през годините – за своевременно предоставената информация и осъществените контакти, за разбирането към потребностите на медиите и техния фокус. Впечатлена съм и от начина, по който тя и нейният екип във Veritas PR общуват с медиите и разчупват традиционната рамка на подобен род комуникации. Убедена съм, че тази практика ще се съхрани и в бъдеще.”

Румяна Русева
Business Week