English

CERB

ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА ЕАД (ЦЕРБ ЕАД)

Работи по проекти на авторитетни предприятия в областта на енергетиката в България и в чужбина (Гърция, Румъния, Македония, Косово, Сърбия, Грузия и др).

Комуникационната програма на ЦЕРБ включва изработване на PR стратегия и позициониране, участия в семинари, конференции, форуми, вътрешен PR (книга на служителите), връзки с традиционните медии, популяризиране в социални мрежи, обучения.

Назад

Другите за нас

„Бих искала да благодаря на Верислава Бенова за добрата ни съвместна работа през годините – за своевременно предоставената информация и осъществените контакти, за разбирането към потребностите на медиите и техния фокус. Впечатлена съм и от начина, по който тя и нейният екип във Veritas PR общуват с медиите и разчупват традиционната рамка на подобен род комуникации. Убедена съм, че тази практика ще се съхрани и в бъдеще.”

Румяна Русева
Business Week