Клиенти


Може да прозвучи самохвално, но ние във Veritas PR подбираме клиентите си. Не работим за всеки (така както не всеки би работил с нас).

Нашите клиенти са отворени към новото и промяната. Разбират възможностите на PR. Вслушват се в съветите ни и оценяват труда ни по достойнство.

Искат чрез своята организация, продукт или услуга да направят живота по-интересен и по-добър.

Или поне представата ни за тях е такава.

При всички случаи обаче, усещаме как растем заедно с тях.

Другите за нас

„Бих искала да благодаря на Верислава Бенова за добрата ни съвместна работа през годините – за своевременно предоставената информация и осъществените контакти, за разбирането към потребностите на медиите и техния фокус. Впечатлена съм и от начина, по който тя и нейният екип във Veritas PR общуват с медиите и разчупват традиционната рамка на подобен род комуникации. Убедена съм, че тази практика ще се съхрани и в бъдеще.”

Румяна Русева
Business Week