English

REALUX

REALUX

За REALUX създадохме цялостна комуникационна стратегия и програма за корпоративна социална отговорнст. Изграждаме връзки с лидери на мнение, връзки с популярни личности, връзки с медии. Правим просветителска кампания за енергоспестяващото и LED осветление. Организираме инициатива с Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” с широк отзвук в публичното пространство. Идентифицираме подходящи speaking & networking opportunities, правим медия тренинги и подпомагаме вътрешната комуникация.

Назад

Другите за нас

„Бих искала да благодаря на Верислава Бенова за добрата ни съвместна работа през годините – за своевременно предоставената информация и осъществените контакти, за разбирането към потребностите на медиите и техния фокус. Впечатлена съм и от начина, по който тя и нейният екип във Veritas PR общуват с медиите и разчупват традиционната рамка на подобен род комуникации. Убедена съм, че тази практика ще се съхрани и в бъдеще.”

Румяна Русева
Business Week