English

SBALAGRM

СБАЛАГРМ „СОФИЯ”

Едно от най-големите и модерни специализирани медицински заведения в областта на асистираната репродукция у нас. Комуникационната програма включва цялостна стратегия, позициониране, събитие за откриване на болницата, информационни кампании на тема репродуктивно здраве, национална инициатива под мотото Как да говорим с партньора за инвитро, връзки с традиционните медии, позициониране в социалните медии, product placement, copywriting.

Назад

Другите за нас

„Бих искала да благодаря на Верислава Бенова за добрата ни съвместна работа през годините – за своевременно предоставената информация и осъществените контакти, за разбирането към потребностите на медиите и техния фокус. Впечатлена съм и от начина, по който тя и нейният екип във Veritas PR общуват с медиите и разчупват традиционната рамка на подобен род комуникации. Убедена съм, че тази практика ще се съхрани и в бъдеще.”

Румяна Русева
Business Week