English

ZEPTER

ZEPTER

Комуникационната програма включва PR стратегия, продуктов PR, връзки с традиционните и социални медии, връзки с общности и лидери на мнение, участия във форуми, позициониране в социални медии и copywriting.

Назад

Другите за нас

„Бих искала да благодаря на Верислава Бенова за добрата ни съвместна работа през годините – за своевременно предоставената информация и осъществените контакти, за разбирането към потребностите на медиите и техния фокус. Впечатлена съм и от начина, по който тя и нейният екип във Veritas PR общуват с медиите и разчупват традиционната рамка на подобен род комуникации. Убедена съм, че тази практика ще се съхрани и в бъдеще.”

Румяна Русева
Business Week